A glutenmentesetrend.hu weboldal,  (továbbiakban honlap) üzemeltetője Csiza Erika Erzsébet egyéni vállalkozó (Székhely: 8192 Hajmáskér, Tábori út 17., Adószám: 72462708-1-39) (továbbiakban üzemeltető).

Kérjük, hogy a honlap használata előtt olvassa el a felhasználási feltételeket. A honlap használatával Ön elfogadja a Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

A honlap tartalma, használata

A honlap elsősorban gluténmentes alapanyagokból készült ételek receptjeit tartalmazza, másodsorban főzéssel-sütéssel kapcsolatos hasznos információkat, harmadrészt bemutat gluténmentes termékeket, gluténmentes termékeket gyártó vállalkozásokat, vállalkozókat, illetve a honlapon fizetett hirdetések is megjelennek.
A honlapon közzé tett információk csupán tájékoztató jellegűek. A Felhasználó a honlapon található információkra alapozott döntése, kizárólag a Felhasználó felelőssége.
Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsák, az üzemeltetését felfüggesszék vagy megszüntessék, az elérhetőségét megváltoztassák, a Felhasználási Feltételeket módosítsák. Minderről a Felhasználó a honlapon szerezhet tudomást.

A honlap tartalmáért való felelősség

Az üzemeltető mindent megtesznek azért, hogy a honlapon lévő információk megfeleljenek az igazságnak és minden elvárható intézkedést megtesz a honlap biztonságos üzemeltetése érdekében. Mindemellett megeshet, hogy a honlapon, akár az üzemeltetőtől függetlenül, jogosulatlan hozzáférés, módosítás történik.
Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, az üzemeltető nem vállal felelősséget semmiféle kárért, veszteségért, amely a honlapon szereplő információk pontatlansága, hiányossága, félreérthetősége, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, valamint a honlap használatra alkalmatlan állapota, nem megfelelő működése, üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a honlap biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony programoktól való mentességéért. Az üzemeltetők javasolja, hogy a felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
A honlapra történő belépéssel, annak használatával minden felhasználó elfogadja a honlap használatának jelen Felhasználási Feltételeit, és elismeri, hogy a honlapot saját felelősségére használja.

Kapcsolódó honlapok

A üzemeltető a honlapon található más honlapokra mutató hivatkozásokon elérhető információkért felelősséget nem vállal. Amennyiben az üzemeltető tudomására jut, hogy a hivatkozott oldal harmadik személy jogait vagy hatályos jogszabályokat sért, a hivatkozást eltávolíta a honlapról.

Vegyes rendelkezések

Az üzemeltető bármikor jogosult ezen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani, mely a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
Ezen Felhasználási Feltételeket a magyar jogszabályokkal összhangban kell értelmezni és teljesíteni.
A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan jogvita eldöntésére, amelyek jelen Felhasználási Feltételekből fakadnak.
A Felhasználási Feltételek érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát, végrehajtatóságát.

Általános rendelkezések:

A honlap használata ingyenes, használatához adatok megadása nem szükséges.

Az üzemeltető az adatkezelési tevékenységét bejelentette az adatvédelmi nyilvántartásba. Nyilvántartási száma: NAIH-.

Az weboldal kereskedelmi tevékenységet nem folytat, a rajta elhelyezett hirdetések tartalmáért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

Az weboldal külső hirdetési rendszert használ, melynek használata során a harmadik fél különböző adatokat gyűjthet a felhasználóról. Erről az adatgyűjtésről részletesen itt olvashat: https://www.google.com/policies/privacy/ads/

Az üzemeltető a weboldal használata során keletkezett vagyoni és nem vagyoni károkért felelősséget nem vállal.